PROFIL
PER SPANGSBERG

UDDANNELSE

1992  
Cand.mag. fra Kbh.’s Universitet i musik – og teatervidenskab.

2012
Uddannet som systemisk proceskonsulent og coach hos Metropol/Villa Venire.

2014
Videreuddannelse hos Supervisionshuset Aps. i bl.a. Den Motiverende samtale,
Løsningsfokuseret tilgang, Clear leadership og Assertionstræning. 

2017
Uddannet superviser fra Supervisionshuset.

2018
Videreuddannet i digital kommunikation og markedsføring.

Per Spangsberg

·    Per Spangsberg har i 30 år afholdt kurser og workshops i samarbejde med organisationspsykologer og konsulenter inden for adfærd, samarbejde og lederudvikling, hvor han især har bidraget med sin viden om nonverbal kommunikation – dvs. kroppens sprog og hvordan vi bruger stemmen.

 

·    Han har gennem sit arbejde med nonverbal kommunikation oparbejdet en ekspertise og en metode, der skaber overblik og giver en enkel og konkret tilgang til emnet.
Denne ekspertise

kombinerer han med sin viden om forskellige anerkendte teorier og kommunikative metoder – og når på denne måde ”hele vejen rundt”.

 

·    Per Spangsberg er en rutineret formidler og har undervist på  alle niveauer.

Han er energisk og lyttende. Han kan lide at gribe og udnytte nuet og blande lethed med alvor. Han inspirerer og motiverer med stor indlevelse, så det er ikke kedeligt, når han underviser.

 

·    Samtidigt opfatter han det som vigtigt, at der bliver skabt et trygt, tilpasset og innovativt grundlag for læring, hvor der altid er plads til faglig fordybelse og refleksion.
Han lægger stor vægt på, at det man lærer har værdi for den enkelte deltager.
Det skal kunne bruges til noget!

·        Per Spangsberg har betydelig ledelseserfaring fra arbejdet som instruktør og projektmager inden for teaterverdenen. Han har stået i spidsen for små og store produktioner – lige fra enmandsforestillinger til iscenesættelse af mere end 100 medvirkende i Cirkus – bygningen.

 

·    Som skuespiller har han spillet næsten alle typer teater overalt i Danmark og har deltaget i internationale festivals over store dele af verden.

 

·    Per Spangsberg har lagt stemme til utallige Disney-tegnefilm og har medvirket i hundredevis af lyd – og filmproduktioner.

 

·     Som sanger startede han som solist med stort orkester og som operasanger.

Senere har han bredt sig over flere stilarter og har bl.a. været backingsanger for Stig Rossen og Al Jarreau.

 

·    Per Spangsberg har gennem sit mangfoldige virke mødt mange, meget forskellige mennesker i vidt forskellige miljøer. Han har undervist psykologer og SOSU assistenter og samarbejdet med virksomhedsledere og havnearbejdere.
Blandt andet derfor, anerkender han forskelligheden som et grundvilkår, men opfatter den også som en ressource, der kan skabe konstruktiv forandring. 

·    Se testimonials her

 

Retorisk status drejer sig om indholdet i det, du siger.

For eksempel:

 • Kritiserer du, roser du eller giver du en undskyldning
 • Er du sjov og fortæller en vittighed?
 • Er det kloge ord på et højt fagligt niveau?
 • Bruger du lange sætninger med omvendt ordstilling, indskudte sætninger eller korte klare udsagn?
 • Hvordan spørger du – åbent, lukket, ledende…?
 • Bruger du smarte buzzwords, fremmedord, metaforer, poetiske vendinger eller er du konkret …?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                 

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at brænde igennem.

(Vi foretrækker egentligt at kalde det ”Positiv gennemslagskraft” fremfor ”Personlig gennemslagskraft”.)

Det drejer sig i høj grad om, at skrue tilpas meget op for blusset.
Ikke for meget og ikke for lidt.

Det kræver, at du har en stor forståelse af konteksten – hvem du er sammen med og hvordan jeres roller er, hvor du er det, hvornår og hvordan du er det.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Hvordan styrker jeg min selvtillid og mit selvværd?
Og hvad er egentlig forskellen?

Hvordan kontrollerer jeg min nervøsitet, så den bliver til en ressource?

Hvad er motivation og hvad motiverer mig – hvor, hvornår og med hvem?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium”, hvor det er tilladt at begå fejl og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases, hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder og undersøge, om det åbner op for alternative løsninger.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger – hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

FYSISK STATUS

 • Fysisk status er en vigtig del af vores non-verbale adfærd – vores kropssprog
 • Fysisk status handler om det du gør med din krop og din stemme – ikke det du er
 • Fysisk status er evolutionært betinget og repræsenterer en millioner af år gammelt kommunikationsform, som vi har anvendt, siden vi kravlede op på land som en mellemting mellem en fisk og en skrubtudse
 • Det blev hurtigt vigtigt for os, at være i stand til at signalere styrke og dominans for at fastholde vores plads i hierarkiet
 • Nutidens mennesker udtrykker og aflæser også styrke og dominans – eller fysisk status, som vi kalder det her
  Vi gør det mere subtilt, men vi gør det hele tiden, fordi vi er kodede til det – derfor kan vi ikke lade være

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

STATUS-BEGREBET dækker over fire former for status.
De fire status-former er naturligvis nært forbundne og vi kompenserer hele tiden på kryds og tværs.

 • FORMEL STATUS
  Placering i organisationens hierarki og graden af magtbesiddelse
 • VISUEL STATUS
  Hvordan du ser ud
 • RETORISK STATUS
  Det du siger – indhold, syntaks og valg af ord
 • FYSISK STATUS
  Det du gør og måden du gør det på
 • Inden for træning af kroppens sprog interesserer vi os især for FYSISK STATUS – altså det du gør og måden du gør det på.
  Læs mere om FYSISK STATUS her!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

DEN BETYDNINGSFULDE SAMTALE

Der findes svære samtaler. Selvfølgelig gør der det. For eksempel:

 • Når du skal evaluere et overstået forløb, kan du være nødt til, at komme med kritik.
 • Hvis du har krav, som du vil få svært ved, at få indfriet.
 • Når du skal afskedige.
 • Når du skal sige op.
 • Når du….

Sådan en samtale skal planlægges.
Du skal afgøre:

 • hvad du vil sige
 • hvad du ikke vil sige
 • hvad du vil høre
 • hvad du ikke vil høre.

..og så handler det om at have den rette tilgang!

Allerede når du omdøber “Den svære samtale” til “Den betydningsfulde samtale” bliver det lidt nemmere!

Det er ikke gjort med det… men vi er på vej!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger.
  Hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

          TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium” hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder, og undersøge om det åbner op for alternative løsninger.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

               

          MENTALISERING

 • Mentalisering drejer sig – populært sagt – om at kunne ”se sig selv udefra og andre indefra”.
 • At kunne mentalisere betyder, at du forstår – eller i hvert fald søger at forstå – de følelser, tanker og behov, der er i spil
 • Ikke bare hos den anden, men også hos dig selv… og i samspillet mellem jer
 • Mentalisering har derfor stor betydning opbygning af -og vedligeholdelse af relationer.

 

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                     KROPSSPROG

  • Kropssproget kan forstærke eller svække den position du indtager – om du er meget eller lidt styrende – om du er afvisende eller tilnærmende.
  • Et tonefald kan udtrykke foragt, latterliggørelse eller vrede – men det kan også udtrykke empati, medfølelse og accept.
  • Et ansigtsudtryk kan vise nysgerrighed og anerkendelse – men også dom og diskvalificering.
  • Hænder og arme kan tydeliggøre og udtrykke sikkerhed – men også det modsatte.

KONTEKSTEN eller –  i daglig tale – sammenhængen afgør, hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

 • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
 • STED – hvor er vi?
 • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
 • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!