Klasseledelse… ja tak, men hvad gør man?

– en workshop med fokus på kroppen og stemmen som vigtige redskaber i klasseledelse –

LÆRERTYPER

Klasseledelse
… ja tak, men hvad gør man?

En workshop med fokus på kroppen og stemmen som vigtige redskaber i klasseledelse.

Klasseledelse og Lærer-elev-relationen er med god grund blevet et centralt indsatsområde i skoleverdenen i de senere år.

Workshoppen giver svar på, hvordan man får greb om klassen og skabt et trygt, roligt læringsmiljø – gennem gode og tydelige relationer til eleverne.

Workshoppen repræsenterer et nyt, friskt og anderledes syn på Klasseledelse ved:

·         at fokusere på lærerens brug af krop og stemme

·         at være træningsbaseret

·         atage udgangspunkt i anerkendt forskning

·         ahave en legende, let og lærende tilgang

Deltagerne bliver bedre til:

·         at tilpasse deres læreradfærd til konteksten – og deres eget ideal

·         at styrke lærer-elev-relationen

·         at få brugen af krop og stemme til at støtte den faglige fortælling 

·         at variere deres personlige virkemidler

Kirstine Andersen2

“Gennem teori, refleksion og øvelser på gulvet fik underviserne en ny tilgang til begrebet klasseledelse.
Teori og praksis smeltede sammen i en fin balance mellem lethed og alvor”

Kristine Andersen. Uddannelsesleder på Pædagog-uddannelsen og PAU

-

Københavns Professionshøjskole

Per Spangsberg gør kropssproget overskueligt og giver deltagerne et værktøj, der kan bruges umiddelbart i klassen… og som virker.

Det gøres, rent praktisk, med udgangspunkt i begreberne Fysisk Status og “Tilknytningsadfærd”.
Undervejs refereres til Theo Wubbels model for læreradfærd, samt Louise Klinges og Dorte Ågårds afhandlinger om lærer/elev – relationen.

Følgende punkter kan indgå:

·         Hvordan indtager jeg rummet?

·         Statusbegrebet – hvor meget eller hvor lidt styring?

·         Tilnærmelse eller afvisning – hvad udtrykker jeg?

·         Øjenkontakt – hvor, hvordan og hvor meget?

·         Mimik – ansigtets sprog

·         Kroppen – holdning, placering i rummet, skal jeg gå eller stå?

·         Arme og hænder – gestik som understøttende aktivitet.

·         Stemmen – tonefald, styrke, tempo og klang

·         Mindset – undertekster og rettigheder

·         Kollegial supervision – begreber og redskaber

·         Træning og iscenesættelse af cases

·         Personlige og fælles handlingsplaner – og hvordan fastholder vi dem?

Workshoppen er træningsbaseret.

Det betyder blandt andet, at alle kommer ud på gulvet. Vi lærer ikke noget, hvis ikke vi prøver det!

Men bare rolig! Vi går til grænsen, men ikke over.

Workshoppen tilpasses jeres ønsker og behov

 Både hvad angår varighed, form og indhold.

I fællesskab finder vi ud af, hvor fokus skal ligge?
På teori? På refleksion? Eller på træning?

Skal formen være kursus eller workshop, foredrag eller et oplæg til debat?

Form? Indhold?
Varighed? Målgruppe?

Kurset tilpasses naturligvis jeres ønsker og behov!

 • KONTEKSTEN eller – i daglig tale – sammenhængen afgør hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

  • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
  • STED – hvor er vi?
  • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
  • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!