HVAD SIGER KROPPEN MENS DU TALER?

Et ubeskedent, sjovt, provokerende og lærerigt foredrag om kropssprog - fyldt med "aha" oplevelser ​

 

Et ubeskedent, sjovt, provokerende og lærerigt foredrag om kropssprog – fyldt med “aha” oplevelser

 

Kroppen, den har vi altid med. Og den siger hele tiden noget… så det er bedst, at den siger det, der understøtter vores budskab. 

I nogle situationer er kropssproget endda vigtigere end det talte ord. Men hvad er det kroppen siger, når vi taler…eller når vi tier?

Kropssproget får os til at danne hypoteser og antagelser – og ind i mellem også misforståelser.

Men hvordan får jeg mit kropssprog til at støtte min fortælling?

Hvordan “aflæser” jeg andres kropssprog? 

Hvordan gør man? 

Per Spangsberg – en rutineret foredragsholder

Per Spangsberg ved meget om kroppens sprog. 

Han har læst, studeret og forsket, undervist og anvendt sin viden i praksis gennem 30 år
Han har igennem tiden holdt utallige oplæg og foredrag om kropssprog.

Han kunne godt kalde sig ekspert. Det gør han ikke! 
Han kalder sig ekspert i, ikke at være ekspert i kropssprog.

Det gør han, fordi han ikke vil præsentere jer for nemme løsninger og løse påstande.

Det lader han andre om!

Læs mere om Per her!

Med udgangspunkt i begreberne ”Fysisk Status” samt ”Afvisning og Tilknytning” vil Per Spangsberg gøre kropssproget overskueligt.

Selv om kroppens sprog er kompliceret og kan tolkes på et utal af måder, vil deltagerne blive præsenteret for et værktøj, der kan bruges umiddelbart… og som virker.

Foredraget er ”interaktivt”. Det betyder blandt andet, at deltagerne bliver aktiveret i små ultrakorte øvelser.

Men bare rolig! Vi går til grænsen, men ikke over den!
…og man kan altid nøjes med at kigge på.

Pia Gehl

"En rigtig god oplevelse… du ramte simpelthen plet!!

 Mine elever har fået noget at tænke over..."

Pia Gehl Bjørnstad, cand. mag.

-

Næstved Gymnasium & HF

Følgende punkter vil blive berørt:

·         Videnskabelig evidens og myter.

·         Status – hvor er min plads i hierarkiet?

·         Tilknytning og afvisning – ven, fjende eller potentiel partner?

·         Øjenkontakt – hvor, hvordan og hvor meget?

·         Kroppen – holdning, placering i rummet, skal jeg gå eller stå?

·         De pokkers arme – gestik som understøttende aktivitet.

·         Mimik – ansigtets sprog

·         Stemmen – Hvornår skal jeg tale højt/lavt – kraftigt/svagt – hurtigt/langsomt?

·         For meget eller for lidt – en elefant i en glasbutik eller balletdanser i en boksering

Hvis I har særlige ønsker, kan foredraget tilpasses jeres behov.

 • KONTEKSTEN eller – i daglig tale – sammenhængen afgør hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

  • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
  • STED – hvor er vi?
  • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
  • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!