Klar kommunikation til venstre

klartale.nu

360 graders kommunikationstræning ...der virker!

Kurser - Workshops - Oplæg - Foredrag - Events

Klar kommunikation til højre
Samtale i øjenhøjde. Samtaleteknik er en vigtig del kommunikationstræning.

Det er igennem samtalen vi udveksler viden og erfaringer og det er igennem samtalen vi oplever kontakt og forståelse.

Når samtalen bliver uklaropstår der afstand og misforståelser…og så kan det nemt gå galt.

Med kurset i KLAR TALE kan du bringe samtalen tilbage på sporet.

Kropssprog og kommunikationstræning.

Kroppens sprog kan forstærke eller svække din position som leder, kollega, partner…..som menneske.
Men hvordan gør man?

På kurset ”Hvad siger kroppen mens du taler?” får du konkrete forslag til, hvad netop du kan gøre for at få din krop til at støtte din fortælling.

Kommunikationstræning og gennemslagskraft

Bliver du set? Bliver du hørt? 

Det har du ret til!

Det gælder i det store og i det små. 
På arbejdet. Blandt venner. Og I privaten.

På kurset i Personlig Gennemslagskraft finder du din måde at brænde igennem på!

Præsentationsteknik og kommunikationstræning.

Skal du holde en tale, et kort oplæg, en præsentation eller et længere forløb?

Hvilke værktøjer vil du bruge og hvordan vil du gøre det?
Hvad vil du sige og hvordan bygger du det op?

På kurset i Præsentationsteknik finder du frem til, hvad der fungerer bedst for dig.

…Per arbejder sikkert og professionelt på sit felt og formår at etablere sammenhæng til komplekse organisatoriske problemstillinger….
Vi kan stærkt anbefale Per Spangsberg."

Lars Bendsen

-

Business Process Manager, BankInvest

" …Per bidrog med solid kompetence og rigt repertoire om kroppens sprog og virkning relateret til organisatoriske sammenhænge. Per skaber intense rollespil og refleksioner mættet med læring."

Lene Pedersen

-

Organisationskonsulent, InnovationPlus  

Skræddersyede løsninger der passer dig

Du bestemmer form – indhold – og varighed

KURSER OG WORKSHOPS

Workshops og Kurser HOS KLARTALE NU

Et kursus eller en workshop er for dig, der gerne vil gå i dybden og have mulighed for at afprøve det, du har lært.

Undervisningen er varieret og veksler mellem korte oplæg, øvelser, tests og – ikke mindst – træning!

Det er intenst. Det er sjovt. Det er vigtigt.

Så du bliver træt…..men først når du kommer hjem!

Kurset kan selvfølgelig rettes til, så det passer til dig og dine behov.

FOREDRAG OG OPLÆG

Foredag om kropssprog, kommunikationstræning og den gode kommunikation

Et foredrag forener det lærerige med det underholdende.

Et foredrag er for jer, der måske ikke har så meget tid til rådighed…. e
ller I er så mange, at det ikke giver mening med et kursus eller en workshop.

Måske har I brug for et kickoff, der giver energi og variation 
før en personaledag eller et fagligt seminar.

Eller et underholdende indslag med relevans i forbindelse med en fest eller et kundearrangement.

COACHING - SUPERVISION - RÅDGIVNING

Rådgivning

Måske har du behov for sparring i forbindelse med en bestemt udfordring.
Det kunne være en tale, en præsentation, et vigtigt møde eller en betydningsfuld samtale.

Måske kunne du tænke dig, at få styrket din personlige gennemslagskraft i et koncentreret forløb, hvor du er alene med din træner.

Det kunne også være, at du og… din partner… din kollega… eller dit team har behov for at få optimeret jeres kommunikation.

"..På kort tid opbygger han tillid og villighed til at kaste sig ud i eksperimenter, som ingen havde drømt om inden. Per gør sine deltagere gode."

Gert Rosenkvist

-

Chefkonsulent, RosenkvistConsult

Vi kommer “hele vejen rundt”….

Ved at arbejde med både…

SAMTALEN

Klar tale nu - gør Den svære samtale nemmere

KROPPENS SPROG

Kroppens sprog og kommunikation

... OG TRÆNING

Træning i kommunikation
 • KONTEKSTEN eller – i daglig tale – sammenhængen afgør hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

  • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
  • STED – hvor er vi?
  • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
  • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!