Klar kommunikation til venstre

klartale.nu

360 graders kommunikationstræning ...der virker!

Workshops - Personlig rådgivning - Foredrag - Events

Klar kommunikation til højre
Samtale i øjenhøjde. Samtaleteknik er en vigtig del kommunikationstræning.

Det er igennem samtalen vi udveksler viden og erfaringer og det er igennem samtalen vi oplever kontakt og forståelse.

Når samtalen bliver uklaropstår der afstand og misforståelser…og så kan det nemt gå galt.

Med kurset i KLAR TALE kan du bringe samtalen tilbage på sporet.

Kropssprog og kommunikationstræning.

Kroppens sprog kan forstærke eller svække din position som leder, kollega, partner…..som menneske.
Men hvordan gør man?

På kurset ”Hvad siger kroppen mens du taler?” får du konkrete forslag til, hvad netop du kan gøre for at få din krop til at støtte din fortælling.

Kommunikationstræning og gennemslagskraft

Bliver du set? Bliver du hørt? 

Det har du ret til!

Det gælder i det store og i det små. 
På arbejdet. Blandt venner. Og I privaten.

På kurset i Personlig Gennemslagskraft finder du din måde at brænde igennem på!

Præsentationsteknik og kommunikationstræning.

Skal du holde en tale, et kort oplæg, en præsentation eller et længere forløb?

Hvilke værktøjer vil du bruge og hvordan vil du gøre det?
Hvad vil du sige og hvordan bygger du det op?

På kurset i Præsentationsteknik finder du frem til, hvad der fungerer bedst for dig.

…Per arbejder sikkert og professionelt på sit felt og formår at etablere sammenhæng til komplekse organisatoriske problemstillinger….
Vi kan stærkt anbefale Per Spangsberg."

Lars Bendsen

-

Business Process Manager, BankInvest

" …Per bidrog med solid kompetence og rigt repertoire om kroppens sprog og virkning relateret til organisatoriske sammenhænge. Per skaber intense rollespil og refleksioner mættet med læring."

Lene Pedersen

-

Organisationskonsulent, InnovationPlus  

Skræddersyede løsninger der passer dig

Du bestemmer form – indhold – og varighed

KURSER OG WORKSHOPS

Workshops og Kurser HOS KLARTALE NU

Et kursus eller en workshop er for dig, der gerne vil gå i dybden og have mulighed for at afprøve det, du har lært.

Undervisningen er varieret og veksler mellem korte oplæg, øvelser, tests og – ikke mindst – træning!

Det er intenst. Det er sjovt. Det er vigtigt.

Så du bliver træt…..men først når du kommer hjem!

Kurset kan selvfølgelig rettes til, så det passer til dig og dine behov.

FOREDRAG OG OPLÆG

Foredag om kropssprog, kommunikationstræning og den gode kommunikation

Et foredrag forener det lærerige med det underholdende.

Et foredrag er for jer, der måske ikke har så meget tid til rådighed…. e
ller I er så mange, at det ikke giver mening med et kursus eller en workshop.

Måske har I brug for et kickoff, der giver energi og variation 
før en personaledag eller et fagligt seminar.

Eller et underholdende indslag med relevans i forbindelse med en fest eller et kundearrangement.

COACHING - SUPERVISION - RÅDGIVNING

Rådgivning

Måske har du behov for sparring i forbindelse med en bestemt udfordring.
Det kunne være en tale, en præsentation, et vigtigt møde eller en betydningsfuld samtale.

Måske kunne du tænke dig, at få styrket din personlige gennemslagskraft i et koncentreret forløb, hvor du er alene med din træner.

Det kunne også være, at du og… din partner… din kollega… eller dit team har behov for at få optimeret jeres kommunikation.

"..På kort tid opbygger han tillid og villighed til at kaste sig ud i eksperimenter, som ingen havde drømt om inden. Per gør sine deltagere gode."

Gert Rosenkvist

-

Chefkonsulent, RosenkvistConsult

Vi kommer “hele vejen rundt”….

Ved at arbejde med både…

SAMTALEN

Klar tale nu - gør Den svære samtale nemmere

KROPPENS SPROG

Kroppens sprog og kommunikation

... OG TRÆNING

Træning i kommunikation

Retorisk status drejer sig om indholdet i det, du siger.

For eksempel:

 • Kritiserer du, roser du eller giver du en undskyldning
 • Er du sjov og fortæller en vittighed?
 • Er det kloge ord på et højt fagligt niveau?
 • Bruger du lange sætninger med omvendt ordstilling, indskudte sætninger eller korte klare udsagn?
 • Hvordan spørger du – åbent, lukket, ledende…?
 • Bruger du smarte buzzwords, fremmedord, metaforer, poetiske vendinger eller er du konkret …?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                 

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at brænde igennem.

(Vi foretrækker egentligt at kalde det ”Positiv gennemslagskraft” fremfor ”Personlig gennemslagskraft”.)

Det drejer sig i høj grad om, at skrue tilpas meget op for blusset.
Ikke for meget og ikke for lidt.

Det kræver, at du har en stor forståelse af konteksten – hvem du er sammen med og hvordan jeres roller er, hvor du er det, hvornår og hvordan du er det.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Hvordan styrker jeg min selvtillid og mit selvværd?
Og hvad er egentlig forskellen?

Hvordan kontrollerer jeg min nervøsitet, så den bliver til en ressource?

Hvad er motivation og hvad motiverer mig – hvor, hvornår og med hvem?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium”, hvor det er tilladt at begå fejl og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases, hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder og undersøge, om det åbner op for alternative løsninger.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger – hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

FYSISK STATUS

 • Fysisk status er en vigtig del af vores non-verbale adfærd – vores kropssprog
 • Fysisk status handler om det du gør med din krop og din stemme – ikke det du er
 • Fysisk status er evolutionært betinget og repræsenterer en millioner af år gammelt kommunikationsform, som vi har anvendt, siden vi kravlede op på land som en mellemting mellem en fisk og en skrubtudse
 • Det blev hurtigt vigtigt for os, at være i stand til at signalere styrke og dominans for at fastholde vores plads i hierarkiet
 • Nutidens mennesker udtrykker og aflæser også styrke og dominans – eller fysisk status, som vi kalder det her
  Vi gør det mere subtilt, men vi gør det hele tiden, fordi vi er kodede til det – derfor kan vi ikke lade være

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

STATUS-BEGREBET dækker over fire former for status.
De fire status-former er naturligvis nært forbundne og vi kompenserer hele tiden på kryds og tværs.

 • FORMEL STATUS
  Placering i organisationens hierarki og graden af magtbesiddelse
 • VISUEL STATUS
  Hvordan du ser ud
 • RETORISK STATUS
  Det du siger – indhold, syntaks og valg af ord
 • FYSISK STATUS
  Det du gør og måden du gør det på
 • Inden for træning af kroppens sprog interesserer vi os især for FYSISK STATUS – altså det du gør og måden du gør det på.
  Læs mere om FYSISK STATUS her!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

DEN BETYDNINGSFULDE SAMTALE

Der findes svære samtaler. Selvfølgelig gør der det. For eksempel:

 • Når du skal evaluere et overstået forløb, kan du være nødt til, at komme med kritik.
 • Hvis du har krav, som du vil få svært ved, at få indfriet.
 • Når du skal afskedige.
 • Når du skal sige op.
 • Når du….

Sådan en samtale skal planlægges.
Du skal afgøre:

 • hvad du vil sige
 • hvad du ikke vil sige
 • hvad du vil høre
 • hvad du ikke vil høre.

..og så handler det om at have den rette tilgang!

Allerede når du omdøber “Den svære samtale” til “Den betydningsfulde samtale” bliver det lidt nemmere!

Det er ikke gjort med det… men vi er på vej!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger.
  Hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

          TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium” hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder, og undersøge om det åbner op for alternative løsninger.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

               

          MENTALISERING

 • Mentalisering drejer sig – populært sagt – om at kunne ”se sig selv udefra og andre indefra”.
 • At kunne mentalisere betyder, at du forstår – eller i hvert fald søger at forstå – de følelser, tanker og behov, der er i spil
 • Ikke bare hos den anden, men også hos dig selv… og i samspillet mellem jer
 • Mentalisering har derfor stor betydning opbygning af -og vedligeholdelse af relationer.

 

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                     KROPSSPROG

  • Kropssproget kan forstærke eller svække den position du indtager – om du er meget eller lidt styrende – om du er afvisende eller tilnærmende.
  • Et tonefald kan udtrykke foragt, latterliggørelse eller vrede – men det kan også udtrykke empati, medfølelse og accept.
  • Et ansigtsudtryk kan vise nysgerrighed og anerkendelse – men også dom og diskvalificering.
  • Hænder og arme kan tydeliggøre og udtrykke sikkerhed – men også det modsatte.

KONTEKSTEN eller –  i daglig tale – sammenhængen afgør, hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

 • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
 • STED – hvor er vi?
 • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
 • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!