REFERENCER

…………………………………………………………………………………………

” …Per arbejder sikkert og professionelt på sit felt og formår at etablere sammenhæng til komplekse organisatoriske problemstillinger….
Vi kan stærkt anbefale Per Spangsberg.”

Lars Bendsen, Business Process Manager, BankInvest

…………………………………………………………………………………………

” …Per bidrog med solid kompetence og rigt repertoire om kroppens sprog og virkning relateret til organisatoriske sammenhænge. Per skaber intense rollespil og refleksioner mættet med læring.”

Lene Pedersen, Organisationskonsulent, InnovationPlus

…………………………………………………………………………………………

“..På kort tid opbygger han tillid og villighed til at kaste sig ud i eksperimenter, som ingen havde drømt om inden. Per gør sine deltagere gode.”

Gert Rosenkvist, Chefkonsulent, RosenkvistConsult

…………………………………………………………………………………………

Som underviser, proceskonsulent og samtalepartner er han generelt karakteriseret ved et helt særligt nærvær og engagement, som skaber fokus og fremdrift hos de mennesker, han arbejder med.  Han gør samtidig dette med humor og en smittende lethed, som både skaber tillid og motivation, hvad enten han arbejder med grupper eller enkeltpersoner.

Jens Bregengård, Adm. direktør, Supervisionshuset ApS

…………………………………………………………………………………………

“Tusind tak for dine indlæg i går. Du har løftet KICK OFF dagen til et højere niveau! “
Robert Jan Borchers, Udbudsprojektleder i Center For Udbud/Udviklings og Forenklings Styrelsen/Skatteforvaltningen.

…………………………………………………………………………………………

“Det har været sjovt at komme tilbage på arbejdspladsen og fortælle om alle de øvelser og samtale teknikker, vi har arbejdet med på kurset. Jeg kigger på kropssprog hele tiden. Herligt. Stor ros til dig for din fantastiske måde at undervise på og vise omsorg/forståelse for andre mennesker.”

Majbritt, Kursusdeltager

…………………………………………………………………………………………

“Tak for en rigtig sjov og inspirerende temadag i går. Jeg fik virkelig meget ud af det, både personligt og fagligt og jeg glæder mig til at afprøve nogle af øvelserne i de grupper, hvor jeg arbejder med samarbejde og kommunikation..”

Pernille Forchhammer, Cand. psych. aut.

…………………………………………………………………………………………

“Jeg har personligt fået rigtig meget ud af kurset. Status, rettigheder og rollespil har særligt sat sig fast hos mig. Det har fået mig til at tænke over det i hverdagen, øve mig og forhåbentlig bruge rigtig meget af det i det daglige.”

Mette Jørgensen, Falkenberg plejecenter

…………………………………………………………………………………………

“God energi, perfekt nærvær, humor på de rigtige steder, fin timing og god sans for detaljer. Jeg føler mig godt tilfreds med kurset.”

Torben H. Nielsen, psykolog

…………………………………………………………………………………………

”…Som sagt du er fantastisk og du fik mig til at føle mig mere værd, end jeg har gået og tænkt om mig selv på det sidste. Tak for det!”

Betina, Kursusdeltager

…………………………………………………………………………………………

“Din positive og meget humoristiske tilgang gør, at svære ting pludselig bliver meget nemmere. Jeg har aldrig været på et kursus, hvor mine tanker forblev på kurset – ikke et eneste sekund fløj mine tanker til indkøb og aftensmad evt. Det var som en indsprøjtning fyldt med energi. Tak for det!”

Hannah Tinndahn, Center for Særlig Social Indsats, Helsingør

…………………………………………………………………………………………

“En rigtig god oplevelse… du ramte simpelthen plet!!

 Mine elever har fået noget at tænke over…”

Pia Gehl Bjørnstad, cand. mag.,Næstved Gymnasium & HF

…………………………………………………………………………………………

“Tusind tak for et par inspirerende og sjove dage – jeg har virkelig fået meget med mig til brug i de grupper jeg arbejder med; både på et personligt såvel som metodisk plan!”

Ida Silver, psykolog

…………………………………………………………………………………………

“Tak for alle tiders kursus i går. Det gav både indsigt i egen fremtræden og mange ideer til eget organisationsarbejde.”

Lotte Lykke Frederiksen, erhvervspsykolog

…………………………………………………………………………………………

“Et sjovt og inspirerende kursus, hvor jeg blev så tryg at jeg turde overskride mine grænser.”

Lilli Johansen, kursusdeltager.

…………………………………………………………………………………………

“Du er levende, har humor og god til at viderebringe din viden, på sådan en måde at jeg ikke ligner et stort spørgsmålstegn.

Jeg er sikker på, at jeg kan bruge den nye viden, om status og kontekst. Som jeg sagde, låget er lettet.”

Bettina, kursusdeltager.

…………………………………………………………………………………………

”…Fedt at have få nogle ting og tanker med i rygsækken, som man virkeligt kan bruge, både på arbejdet og i privaten.”

Lærke, kursusdeltager

…………………………………………………………………………………………

”…Som sagt du er fantastisk og du fik mig til at føle mig mere værd, end jeg har gået og tænkt om mig selv på det sidste. Tak for det!”

Betina Larsen, Center for Dagtilbud og Skoler, Helsingør

…………………………………………………………………………………………

”Kære Per.

Tak for din indsats på Severin Seminar – vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Nedenfor har jeg samlet skriftlig feedback på dit modul Hvad siger kroppen mens du taler:

”…Det var meget interessant, men alt for kort tid.”

”…Kanonevent. Burde være meget længere.”

”….Kroppen siger mere end ord.”

”….Rigtig godt.”

”….Rigtig, rigtig godt, men for lidt tid.”

”….Morsomt, spændende, interessant, meget visende eksempler…men for lidt tid!!!”

Venlig hilsen

Anne Kofod, Specialkonsulent i læring, Coop

…………………………………………………………………………………………

Kontakt

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil vide mere.
Vi er altid parate til en snak.

Du kan også bare ringe til os på 

2463 3649

 • Prezi er et (gratis) online program, hvor man på skærmen kan zoome ind og ud på forskellige elementer, så som tekst, billeder, videoer, tegninger osv.
 • Prezi repræsenterer en ny tilgang inden for præsentationer, foredrag, oplæg, etc.
 • Prezi skaber et innovativt og spændende flow, og er på den måde et forfriskende alternativ til PowerPoint.
 • Det lyder svært, men det er det ikke!
 • Pecha Kucha ( ‘pe-tja ‘ku-tja) er en præsentationsform, hvor projekter og ideer kan vises på en nem, hurtig og uformel måde.
 • Navnet Pecha Kucha stammer fra det japanskeudtryk for lyden af snak (På dansk kunne det være ”Ja-ba-da-ja-ba-da”).
 • Pecha Kucha går, i sin oprindelige form, ud på at 10 til 15 deltagere hver viser 20 ”elementer”, hvor de bruger præcis 20 sekunder per ”element”.
 • En Pecha Kucha varer derfor 6 minutter og 40 sekunder pr. person.
 • Et ”element” kan være et billede, et lydklip, en performance, en ultra-kort tale osv.
 • Hos os bruger vi Pecha Kucha-formen til at træne dig i at være kortfattet og præcis

Retorisk status drejer sig om indholdet i det, du siger.

For eksempel:

 • Kritiserer du, roser du eller giver du en undskyldning
 • Er du sjov og fortæller en vittighed?
 • Er det kloge ord på et højt fagligt niveau?
 • Bruger du lange sætninger med omvendt ordstilling, indskudte sætninger eller korte klare udsagn?
 • Hvordan spørger du – åbent, lukket, ledende…?
 • Bruger du smarte buzzwords, fremmedord, metaforer, poetiske vendinger eller er du konkret …?

                 

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at brænde igennem.

Det drejer sig i høj grad om, at skrue tilpas meget op for blusset.
Ikke for meget og ikke for lidt.
Det kræver, at du har en stor forståelse af konteksten:

 • Hvem er du sammen med og hvordan er jeres relation?
 • Hvor er du?
 • Hvornår og hvad laver du?

Hvordan styrker jeg min selvtillid og mit selvværd?
Og hvad er egentlig forskellen?

Hvordan kontrollerer jeg min nervøsitet, så den bliver til en ressource?

Hvad er motivation og hvad motiverer mig – hvor, hvornår og med hvem?

TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium”, hvor det er tilladt at begå fejl og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases, hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder og undersøge, om det åbner op for alternative løsninger.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger – hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

FYSISK STATUS

 • Fysisk status er en vigtig del af vores non-verbale adfærd – vores kropssprog
 • Fysisk status handler om det du gør med din krop og din stemme – ikke det du er
 • Fysisk status er evolutionært betinget og repræsenterer en millioner af år gammelt kommunikationsform, som vi har anvendt, siden vi kravlede op på land som en mellemting mellem en fisk og en skrubtudse
 • Det blev hurtigt vigtigt for os, at være i stand til at signalere styrke og dominans for at fastholde vores plads i hierarkiet
 • Nutidens mennesker udtrykker og aflæser også styrke og dominans – eller fysisk status, som vi kalder det her
  Vi gør det mere subtilt, men vi gør det hele tiden, fordi vi er kodede til det – derfor kan vi ikke lade være

STATUS-BEGREBET dækker over fire former for status.
De fire status-former er naturligvis nært forbundne og vi kompenserer hele tiden på kryds og tværs.

 • FORMEL STATUS
  Placering i organisationens hierarki og graden af magtbesiddelse
 • VISUEL STATUS
  Hvordan du ser ud
 • RETORISK STATUS
  Det du siger – indhold, syntaks og valg af ord
 • FYSISK STATUS
  Det du gør med din krop og din stemme og måden du gør det på
  Læs mere om FYSISK STATUS her!

DEN BETYDNINGSFULDE SAMTALE

Der findes svære samtaler. Selvfølgelig gør der det. For eksempel:

 • Når du skal evaluere et overstået forløb, kan du være nødt til at komme med kritik.
 • Hvis du har krav, som du vil få svært ved at få indfriet.
 • Når du skal afskedige.
 • Når du skal sige op.
 • Når du….

Sådan en samtale skal planlægges!


Du skal afgøre:

 • hvad du vil sige
 • hvad du ikke vil sige
 • hvad du vil høre
 • hvad du ikke vil høre.

..og så handler det om at have den rette tilgang!

Allerede når du omdøber “Den svære samtale” til “Den betydningsfulde samtale” bliver det lidt nemmere!

Det er ikke gjort med det… men vi er på vej!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger.
  Hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

          TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium” hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder, og undersøge om det åbner op for alternative løsninger.

          MENTALISERING

 • Mentalisering drejer sig – populært sagt – om at kunne ”se sig selv udefra og andre indefra”.
 • At kunne mentalisere betyder, at du forstår – eller i hvert fald søger at forstå – de følelser, tanker og behov, der er i spil
 • Ikke bare hos den anden, men også hos dig selv… og i samspillet mellem jer
 • Mentalisering har derfor stor betydning for opbygning af -og vedligeholdelse af relationer.

  

  • Kropssproget kan forstærke eller svække den position du indtager – om du er meget eller lidt styrende – om du er afvisende eller tilnærmende.
  • Et tonefald kan udtrykke foragt, latterliggørelse eller vrede – men det kan også udtrykke empati, medfølelse og accept.
  • Et ansigtsudtryk kan vise nysgerrighed og anerkendelse – men også dom og diskvalificering.
  • Hænder og arme kan tydeliggøre og udtrykke sikkerhed – men også det modsatte.

KONTEKSTEN eller –  i daglig tale – sammenhængen afgør, hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

 • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
 • STED – hvor er vi?
 • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
 • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?
Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!