COACHING - SUPERVISION - RÅDGIVNING

Ledere – Medarbejdere – Individuelt – Teams – Par

Klar tale nu - COACHING - SUPERVISION - RÅDGIVNING

COACHING - SUPERVISION - RÅDGIVNING

Ledere - Medarbejdere - Individuelt Par - Teams

COACHING SUPERVISION RÅDGIVNING

Ledere - Medarbejdere - Individuelt Par - Teams

Rådgivning hos Klar Tale Nu er funderet på professionelle og tillidsbaserede samtaler, der skaber overblik og finder mulige løsninger.

Der findes forskellige teoretiske retninger og metodiske tilgange til personlig rådgivning. Du kan kalde det coaching, terapi, supervision, sparring, osv.

Selv om det kan være vigtigt at skelne mellem disse begreber, er der dog mange sammenfald i den metodiske tilgang.

Et fællestræk er, at der bliver taget udgangspunkt i dig og dine ønsker om, hvad der skal tales om.

Hvilken metode der anvendes kommer også an på, hvad du ønsker hjælp til.

Det vigtigste er, at det gavner dig… både på kort og på langt sigt.

FAQ

Hvordan foregår det?

 • Som en professionel samtale eller/og som personlig træning.
 • Forløbet har typisk tre faser:
  1) Afklaring.
  2) Undersøgelse af mulige løsninger.
  3) Handling – hvad vil du gøre, hvornår og hvordan?
 • For at afprøve forskellige metoder og teknikker, får du opgaver du skal løse fra gang til gang.

Hvor lang tid tager det?

 • Efter den første session – der er gratis og uforpligtende – beslutter du om du vil fortsætte og jeg vurderer, om jeg kan hjælpe.
 • Efter den første eller de første par gange aftaler vi indhold, mål og varighed.
 • Efter hver session vurderer vi, om vi er på rette vej. Hvis ikke, ændrer vi retning!
 • En session varer 60 minutter og mindst 90 minutter, hvis I er flere.

Hvad kan jeg for eksempel få hjælp til?

 • Kommunikationstræning
 • Konfliktløsning
 • Den svære samtale
 • En konkret opgave. En tale, et oplæg eller præsentation
 • Kropssprog
 • Personlig gennemslagskraft
 • Præsentationsteknik
 • Stemmetræning
 • Medietræning
 • Hvordan du håndterer en bestemt relation
 • Arbejdsrådgivning

Hvem kan du rådgive?

 • Enkeltpersoner
 • Par
 • Teams

Hvem kan du ikke rådgive?

 • Jeg kan ikke behandle og rådgive dig i forhold til angst, depression og andre psykiske diagnoser.
  Men jeg kan godt tale med dig, hvis du er i behandling andetsteds.
 • Hvis jeg fornemmer, at der er behov for psykisk eller fysisk behandling, kan vi eventuelt – i fællesskab – finde en anden kompetent fagperson, der kan hjælpe.

Hvad koster det?

 • Individuel rådgivning – 60 minutter: 800 kr.
 • Par – 90 minutter: 1200,-
 • Teams: Ring for pris
 • Jeg giver i visse tilfælde rabat, hvis dit behov er stort, men ikke har råd.
  Eksempelvis hvis du er studerende, ledig eller i en særlig situation, der gør dig økonomisk presset.

Hvem kommer jeg til at tale med?

 • Per Spangsberg, cand. mag., systemisk proceskonsulent, coach, supervisor, skuespiller og teaterinstruktør 
  Læs mere om Per her!
  Læs hvad andre siger om Per her!

Har du tavshedspligt?

 • Ja! Fortrolighed og tillid er den ultimative forudsætning for at det kan lykkes.
 • Hvis din partner, din kollega eller dit team medvirker, har alle tavshedspligt.

Retorisk status drejer sig om indholdet i det, du siger.

For eksempel:

 • Kritiserer du, roser du eller giver du en undskyldning
 • Er du sjov og fortæller en vittighed?
 • Er det kloge ord på et højt fagligt niveau?
 • Bruger du lange sætninger med omvendt ordstilling, indskudte sætninger eller korte klare udsagn?
 • Hvordan spørger du – åbent, lukket, ledende…?
 • Bruger du smarte buzzwords, fremmedord, metaforer, poetiske vendinger eller er du konkret …?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                 

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at brænde igennem.

(Vi foretrækker egentligt at kalde det ”Positiv gennemslagskraft” fremfor ”Personlig gennemslagskraft”.)

Det drejer sig i høj grad om, at skrue tilpas meget op for blusset.
Ikke for meget og ikke for lidt.

Det kræver, at du har en stor forståelse af konteksten – hvem du er sammen med og hvordan jeres roller er, hvor du er det, hvornår og hvordan du er det.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Hvordan styrker jeg min selvtillid og mit selvværd?
Og hvad er egentlig forskellen?

Hvordan kontrollerer jeg min nervøsitet, så den bliver til en ressource?

Hvad er motivation og hvad motiverer mig – hvor, hvornår og med hvem?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium”, hvor det er tilladt at begå fejl og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases, hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder og undersøge, om det åbner op for alternative løsninger.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger – hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

FYSISK STATUS

 • Fysisk status er en vigtig del af vores non-verbale adfærd – vores kropssprog
 • Fysisk status handler om det du gør med din krop og din stemme – ikke det du er
 • Fysisk status er evolutionært betinget og repræsenterer en millioner af år gammelt kommunikationsform, som vi har anvendt, siden vi kravlede op på land som en mellemting mellem en fisk og en skrubtudse
 • Det blev hurtigt vigtigt for os, at være i stand til at signalere styrke og dominans for at fastholde vores plads i hierarkiet
 • Nutidens mennesker udtrykker og aflæser også styrke og dominans – eller fysisk status, som vi kalder det her
  Vi gør det mere subtilt, men vi gør det hele tiden, fordi vi er kodede til det – derfor kan vi ikke lade være

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

STATUS-BEGREBET dækker over fire former for status.
De fire status-former er naturligvis nært forbundne og vi kompenserer hele tiden på kryds og tværs.

 • FORMEL STATUS
  Placering i organisationens hierarki og graden af magtbesiddelse
 • VISUEL STATUS
  Hvordan du ser ud
 • RETORISK STATUS
  Det du siger – indhold, syntaks og valg af ord
 • FYSISK STATUS
  Det du gør og måden du gør det på
 • Inden for træning af kroppens sprog interesserer vi os især for FYSISK STATUS – altså det du gør og måden du gør det på.
  Læs mere om FYSISK STATUS her!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

DEN BETYDNINGSFULDE SAMTALE

Der findes svære samtaler. Selvfølgelig gør der det. For eksempel:

 • Når du skal evaluere et overstået forløb, kan du være nødt til, at komme med kritik.
 • Hvis du har krav, som du vil få svært ved, at få indfriet.
 • Når du skal afskedige.
 • Når du skal sige op.
 • Når du….

Sådan en samtale skal planlægges.
Du skal afgøre:

 • hvad du vil sige
 • hvad du ikke vil sige
 • hvad du vil høre
 • hvad du ikke vil høre.

..og så handler det om at have den rette tilgang!

Allerede når du omdøber “Den svære samtale” til “Den betydningsfulde samtale” bliver det lidt nemmere!

Det er ikke gjort med det… men vi er på vej!

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge.

HANDLINGSPLAN

Det er vigtigt, at der følges op på det man har lært. Det kan gøres ved hjælp af:

 • Individuelle handlingsplaner hvor mål, metoder og evaluering specificeres
 • Intern opfølgning fra kolleger.
  Hvis flere fra arbejdspladsen har været på kursus sammen, kan man sparre, støtte og evaluere i fællesskab
 • Intern opfølgning, anerkendelse og sparring fra ledelsen – organisationen understøtter handlingsplanen og giver medarbejderen mulighed for at afprøve de nye færdigheder
 • Ekstern opfølgning – kursuslederen følger op

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

          TRÆNING

 • Vi opfatter det som afgørende, at deltagerne afprøver det de lærer i praksis.
 • Hos klartale.nu lægger vi vægt på at få skabt et trygt ”laboratorium” hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor man kan modtage konstruktiv feedback.
 • En del af træningen er arbejdet med cases hvor deltagerne medbringer ”sager” fra deres egen virkelighed. Her kan man afprøve teknikker og metoder, og undersøge om det åbner op for alternative løsninger.

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

               

          MENTALISERING

 • Mentalisering drejer sig – populært sagt – om at kunne ”se sig selv udefra og andre indefra”.
 • At kunne mentalisere betyder, at du forstår – eller i hvert fald søger at forstå – de følelser, tanker og behov, der er i spil
 • Ikke bare hos den anden, men også hos dig selv… og i samspillet mellem jer
 • Mentalisering har derfor stor betydning opbygning af -og vedligeholdelse af relationer.

 

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge

                     KROPSSPROG

  • Kropssproget kan forstærke eller svække den position du indtager – om du er meget eller lidt styrende – om du er afvisende eller tilnærmende.
  • Et tonefald kan udtrykke foragt, latterliggørelse eller vrede – men det kan også udtrykke empati, medfølelse og accept.
  • Et ansigtsudtryk kan vise nysgerrighed og anerkendelse – men også dom og diskvalificering.
  • Hænder og arme kan tydeliggøre og udtrykke sikkerhed – men også det modsatte.

KONTEKSTEN eller –  i daglig tale – sammenhængen afgør, hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

 • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
 • STED – hvor er vi?
 • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
 • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!