KROPSSPROG

Hvad siger kroppen mens du taler?
Kropssprog

KROPSSPROG

Hvad siger kroppen mens du taler?

Hvad siger kroppen mens du taler?

PÅ KURSET LÆRER DU:

·        at tilpasse din krop og din stemme til den givne situation

·         at skabe god og konstruktiv kontakt

·        at formindske eller forøge din personlige gennemslagskraft

·         hvad netop du kan gøre for at få din krop og stemme til at   støtte din fortælling

EFTER KURSET KAN DU:

·         optræde mere fokuseret og med større ro når du møder andre

·         føle dig veltilpas i professionelle og sociale sammenhænge

·         være effektiv og tydelig når du holder oplæg, deltager i møder     eller samarbejder med ledere, kolleger eller kunder

“Tak for en rigtig sjov og inspirerende temadag i går. Jeg fik virkelig meget ud af det, både personligt og fagligt og jeg glæder mig til at afprøve nogle af øvelserne i de grupper, hvor jeg arbejder med samarbejde og kommunikation..”

Pernille Forchhammer

-

Cand. psych. aut.

“Jeg har personligt fået rigtig meget ud af kurset. Status, rettigheder og rollespil har særligt sat sig fast hos mig. Det har fået mig til at tænke over det i hverdagen, øve mig og forhåbentlig bruge rigtig meget af det i det daglige.”

Mette Jørgensen

-

Falkenberg plejecenter

INDHOLD

EVIDENS
Hvad er myter og hvad er der videnskabelig dækning for?

STATUSBEGREBET
Hvor meget eller hvor lidt styring?

TILKNYTNINGSSTIL
Tilnærmelse og afvisning – ven eller fjende?

ØJENKONTAKT
Hvor, hvordan og hvor meget?

MIMIK
Mimik – ansigtets sprog

KROPPEN
Holdning og retning

PLACERING I RUMMET
Skal jeg gå, stå, sidde, ligge…?

GESTIK
Arme og hænder som understøttende aktivitet.

STEMMEN
Tonefald, styrke, tempo og klang

TRÆNING OG HANDLINGSPLAN
Hvis du øver dig, bliver du bedre!

Form? Indhold?
Varighed? Målgruppe?

Kurset tilpasses naturligvis jeres ønsker og behov!

 • KONTEKSTEN eller – i daglig tale – sammenhængen afgør hvordan vi opfører os. Konteksten udgøres af disse fire parametre:

  • TID – hvornår og hvor meget tid skal der være til rådighed
  • STED – hvor er vi?
  • HANDLING/INDHOLD – hvad skal vi gøre og/eller hvad skal vi tale om?
  • RELATION – hvem er jeg, hvem er den anden og hvordan er vores relation?

Ser denne popup mærkelig ud? Så prøv at åbne hjemmesiden i Google Chrome. eller Microsoft Edge. Du kan også klikke her!

Oplevelsesfirkanten
 • Oplevelsesfirkanten er et let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over, hvordan vi oplever verden
 • Vi kommer tit til at blande fakta – det der rent faktisk skete – sammen vore tanker om det der skete.
  Det resulterer ofte i antagelser og følelser, der ikke er hensigtsmæssige… og så kommer vi nemt til at reagere på falske forudsætninger.
 • Oplevelsesfirkanten hjælper os til at adskille fakta, tanker, følelser og behov
  Det giver overblik!